Integrale dienstverlening voor de burger

Het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het inrichten van de ketensamenwerking”, “Digitale dossiers randvoorwaarde voor integrale aanpak in ketens”. De komende jaren gaat de overheid steeds meer ketengericht werken om haar doelstellingen te halen. Dat vraagt om een andere wijze van samenwerken en stelt andere eisen aan de ICT.

Als begeleider in deze verandering ondersteunt Verinfo u bij de nieuwe aanpak. Enerzijds door mensen actief bij het traject te betrekken en enthousiast te maken. Anderzijds de kennisuitwisseling zo in te richten dat de functionele netwerken (ketens) krachtiger worden.

Heeft u behoefte aan een projectleider, advies of ondersteuning bij uw ketengerichte veranderingstraject, dan bent u bij Verinfo aan het juiste adres. In het portfolio vindt u gerealiseerde opdrachten.

Spring naar werkbalk